Projekti

Ēkas jumta remontdarbi

, Author

Objekts: Ēkas jumta remontdarbi
Adrese: Skārņu iela 10, Rīga
Pasūtītājs: SIA Rīgas Nami
Realizācija: 2016.gads augusts-oktobris