Projekti

Rīgas Svētā Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas restaurācija un renovācija

, Author

Objekts: Rīgas Svētā Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas restaurācija un renovācija
Adrese: Brīvības iela 56, Rīga
Pasūtītājs: Rīgas Svētā Alkesandra Ņevska pareizticīgo draudze
Realizācija: 2015.gads janvāris-maijs